தலை வாசல்
நகைச்சுவை
கவிதை
கட்டுரைகள்
சிறுகதைகள்
பொது அறிவு
பாப்பா பாடல்கள்
தமிழில் எழுத

இலவச விளம்பரம்

தெனாலிராமன் கதைகள்
நீதிபதி மரியாதை ராமன் கதைகள்

புதியது

படைப்பாளர்கள் பக்கம்

 Articles are Published Freely without any Money

உங்கள் படைப்புகளை அனுபுவதற்கு இங்கே சுட்டவும்
Google
 

பம்பரம்
 
சின்ன சின்ன பம்பரம்
வண்ண வண்ண பம்பரம்


கன்னம் போல மின்னுதே
கடைந்த இந்த பம்பரம்


சாட்டை சுற்றி வீசினேன்
சுழன்று என்னை கவர்ந்ததே
 

அன்பு சி. நடராசன்
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

[ முந்தய பக்கம் [ பாப்பா பாடல்கள் ] [ அடுத்த பக்கம் ]

Back

இலவச சுட்டிகள்

உங்கள் பார்வை எண்

தமிழ் தோட்டம் ஆரம்பித்த நாள் 01-03-2006

Last updated on Wednesday, 03/01/2007